Türkiye’nin Gücüne Güç Katanların
Ödül Töreni

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÖDÜLLERİ


MÜSİAD, 17 yıl boyunca düzenlediği Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni’ni 2022 yılında, “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni” olarak iş dünyasından temsilcilerin, akademisyen, siyasetçi, sanatçı ve basın mensuplarının katılımı ile ulusal çapta kapsamlı bir ödül programına dönüştürdü. Bu tören, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacak yeni ve kapsamlı bir organizasyon olma hedefi gütmektedir.

KATEGORİLER

Türkiye’nin Gücü Ödülleri’nde toplam 9 kategoride ödül verilmektedir. Türkiye’nin gücünü yansıtan ve iş dünyasında bunu perçinleyen isimler/firmalar başvurulan ya da aday gösterilen kategoriye göre değerlendirilir. Bunun yanı sıra Jüri Özel Ödülü de Türkiye’nin Gücü Ödülleri Jüri Heyeti tarafından belirlenerek seçilen kişi/firmaya verilir. 

Üretimin Gücü Ödülü

Hizmet verdiği sektörde ürettiği ürün, istihdamı, cirosu, pazar payı ve ihracat rakamları ile ön plana çıkmış veya dünya pazarında sektöründe liderliğe oynayan kişi veya firmalara verilecek ödül kategorisidir.

Genç Girişimcinin Gücü Ödülü

Ortaya çıkarttığı, geliştirdiği start-up ile faaliyet gösterdiği alanda gelecek vadeden ve yatırım potansiyeli ile uluslararası girişimlere rakip olabilecek vizyona sahip girişimcilere ve girişimlere verilecek ödül kategorisidir.

İletişimin Gücü Ödülü

Ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusundaki kararlı ilerleyişine ışık tutan, öngörülerini, yapıcı eleştirilerini ve objektif fikirlerini açık yüreklilikle ortaya koyan ve ekonomi alanında kalem oynatan, yayınlar yapan kişi veya kurumlara verilecek ödül kategorisidir.

Değerlerin Gücü Ödülü

Dezavantajlı gruplar, özel ilgi isteyen insanlar, doğa, kıtlık, susuzluk, kuraklık gibi alanlarda öncü olacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmiş manevi değerlerini ön planda tutan kişi veya kurumlara verilecek ödül kategorisidir.

Sürdürülebilirliğin Gücü Ödülü

İklim veya çevre krizlerine karşı bireysel ya da işletme olarak geleceğe daha iyi bir dünya bırakma adına; yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, çevre dostu ürün geliştirme, karbon salınımı alanlarında çalışmalar, girişimler, yatırımlar yapmış kişi veya şirketlere verilecek ödül kategorisidir.

Kadının Gücü Ödülü

Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak adına faaliyet gösterdiği alanda ailenin gücünü ön planda tutan, girişimi ile sektöründe liderlik edecek konumlara gelen veyahut gelme ihtimali olan kişi ya da kurumlara verilecek ödül kategorisidir.

Akademinin Gücü Ödülü

Türkiye’nin gücüne güç katanların en başında bilim insanları gelmektedir. Bizler de bu yolda akademik açıdan ülkemiz adına çalışmalar yapmış, uluslararası akademi camiasında adından ve ülkemizin adından söz ettirmiş kıymetli akademisyenlere verilecek bir ödüldür. Bu ödül için ülkenin kalkınması ve büyümesine katkı sağlayan bilimsel çalışmalar, iş dünyasına ve ekonomik hayata ilişkin model oluşturulmasına yönelik çalışmalar ile uluslararası ticaret ve ilişkiler gibi alanlarda öncülük eden akademisyenlere verilecek ödül kategorisidir.

Dönüşümün Gücü Ödülü

Ticarette, bilimde, teknolojide, sanatta veya sporda dönüşüm ile alışılagelmiş akışı değiştirerek, dönüşümün öncüsü olmuş veya öncü olma yolunda büyük planları, adımları, yatırımları olan kişi veya şirketlere verilecek ödül kategorisidir.

Markanın Gücü Ödülü

Aday olan kişilerin kendi kurduğu markaları ile sektörde öncü hale gelmiş, uluslararası arenada global rakipleri ile yarışabilir yeterlilikte olan, unicorn olma yolunda büyük potansiyele sahip, ülkemizin katma değerine değer katan markalara verilecek ödül kategorisidir.

ÖDÜL SÜRECİ

Türkiye’nin Gücü Ödülleri’nde ödül süreçleri 4 ana başlık altında işlemektedir. Katılım koşulları, takvim, ödül töreninin yöntemi ve jüri heyeti aşamalar tamamlandıktan sonra seçim için devreye girmektedir.

KİMLER KATILABİLİR

Türkiye’nin Gücü Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, start-up ve iş dünyasında bireysel çalışma yapan kişiler başvurabilir.
 
Ayrıca sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf) yalnızca belirlenen kategorilere başvuru yapabilir.
 
Bu tanımların dışında kalan kurumlar (Kamu kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları vb.) başvuruda bulunamaz.Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınabilir.
 
Kişiler dilerlerse bir başka kişi veya kurumu aday olarak da gösterebilir. Bu kapsamda aday gösterilen kişi veya kurumun da belirtilen kriterlere uyumluluğu dikkate alınacaktır.

JÜRİ

Türkiye’nin Gücü Ödülleri Jürisi; MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından Türkiye’nin Gücü İcra Kurulu’nun verdiği öneriler doğrultusunda, tarafsızlık ilkesini benimsemiş farklı disiplinlerden bir değerlendirme heyeti oluşturulur. Jüri heyetinin yanı sıra danışma heyeti bulunmaktadır.

YÖNTEM

Ödül Kurulu tarafından başvuru şartlarına uyum kontrolü yapıldıktan sonra, tüm başvurular jüri tarafından değerlendirilir ve ön elemeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden geçen başvurular arasında her kategoriden 2 finalist belirlenir. Finale kalan başvurular arasında yapılan ikinci değerlendirme sonucunda ödül sahipleri belirlenir.
 
Tüm değerlendirmeler, başvuru döneminde açılacak Online Başvuru Sistemi’nde doldurulan Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle Başvuru Formunun iş modeli/proje ile ilgili istenen bilgilere göre eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

TAKVİM

Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2024

Aday Ön Eleme Başlangıç: 15 - 20 Nisan 2024

Finale Kalan Adayların Belirlenmesi: 1 Mayıs 2024

Ödül Töreni: 9 Mayıs 2024 / İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

ÖDÜL TÖRENİNE KALAN SÜRE

9 Mayıs 2026

ARŞİV

Türkiye’nin Gücü Ödülleri, MÜSİAD’ın iş dünyası ve prestij ödülleri olarak 2022 yılında başlamış ve her iki yılda bir olmak üzere düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Her düzenlenen Ödül Töreni, kısa görüntüler, tören süreci ve görselleri olarak bu alanda gözükmeye devam edecektir.

DÜZENLEYEN

Türkiye’nin Gücü Ödülleri, MÜSİAD tarafından düzenlenmektedir.